Rapporter og planer

Organisering av luftambulansetjenesten

Luftambulansen er en viktig del av den akuttmedisinske beredskapen. En uavhengig ekspertgruppe har utredet framtidig drift av tjenesten.

Les dokumentet