Ot.prp. nr. 38 (2004-2005)

Om lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold

Om lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget