Oversikt over eksisterende lovbestemmelser knyttet til gebyr

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg til høringsbrev om endringer i gebyrordninger og kunngjøringsregler for Brønnøysundregistrene av 10.12.2002