Oversikt over eksisterende lovbestemmelser knyttet til gebyr

Vedlegg til høringsbrev om endringer i gebyrordninger og kunngjøringsregler for Brønnøysundregistrene av 10.12.2002