T-1476 Planlegging etter plan- og bygningsloven

"Planlegging etter plan- og bygningsloven" gir en kort og enkel fremstilling av innholdet i plandelen av plan- og bygningsloven og hvordan plansystemet fungerer. Vi håper at veilederen bidrar til forståelse for nødvendigheten av planlegging og at den er til nytte for folkevalgte, planleggere, konsulenter og andre som ønsker en rask innføring i planlegging etter den nye loven.

Planlegging etter Plan- og bygningslovenT-1476, 2009
ISBN 978-82-457-0433-4
For bestilling av trykte publikasjoner ta kontakt med lageret på Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) på telefon: 22 24 20 00 eller e-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Denne veilederen gir en kort og enkel fremstilling av innholdet i plandelen av plan- og bygningsloven og hvordan plansystemet fungerer. Den skal vise hvordan utfordringer håndteres gjennom loven og betydningen og praktiseringen av den. Vi håper at veilederen bidrar til forståelse for nødvendigheten av planlegging og at den er til nytte for folkevalgte, planleggere, konsulenter og andre som ønsker en rask innføring i planlegging etter den nye loven. Paragrafene i margen linker deg direkte til lovkommentaren.