Råd, regler og representasjon

På oppdrag fra KMD har Norsk Institutt for by- og regionforskning utført en undersøkelse av de lovfestede ordningene med eldreråd og representasjonsordning for mennesker med nedsatt funskjonsevne i kommunene og fylkeskommunene.

På oppdrag fra KMD har Norsk Institutt for by- og regionforskning utført en undersøkelse av de lovfestede ordningene med eldreråd og representasjonsordning for mennesker med nedsatt funskjonsevne i kommunene og fylkeskommunene. I rapporten Råd, regler og representasjon studerer man blant annet sammensettingen av rådene og hvordan de fungerer som representasjonsordning.

Råd, regler og representasjon. Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne (pdf)