Regelverket knyttet til kjønnslemlestelse

Brev sendt fra Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet om regelverket vedrørende taushetsplikt, avvergelsesplikt og opplysningsplikt.

Last ned:

Regelverket knyttet til kjønnslemlestelse (word 75 kb)