Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 2016 - 2020

For første gang samler en norsk regjering innsatsen mot hatefulle ytringer i en egen strategi. I strategien finnes viktige tiltak rettet mot politiets innsats, en økt innsats på forskning og flere møteplasser. I tillegg finnes tiltak for barn og unge, og tiltak i arbeidslivet og i mediesektoren.

Last ned strategien (PDF).