Rundskriv Q-18/2020

EKTESKAPSLOVEN § 7 BOKSTAV H – DOKUMENTASJON FRA UTENLANDSKE STATSBORGERE SOM IKKE ER FAST BOSATT I NORGE. Dette rundskrivet erstatter Barne- og familiedepartementets rundskriv Q-18/2004 og Q-21/2007. Revideringen er foretatt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Q182020.pdf