Rundskriv Q-19/2020

LOV 2. JUNI 1978 NR. 38 OM ANERKJENNELSE AV UTENLANDSKE SKILSMISSER OG SEPARASJONER, SAMT SKIFTEFRITAK ETTER EKTESKAPSLOVEN. Dette rundskrivet erstatter Barne- og familiedepartementets rundskriv Q-19/2004. Revideringen er foretatt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Q192020.pdf