Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget

En analyse utført av Vista Analyse viser at brukerne er svært godt fornøyde med Husleietvistutvalgets tjenester, og at utvalget bidrar til å øke rettssikkerheten i husleietvister.

Analysen har sett på Husleietvistutvalget i forhold til alternative måter å behandle husleietvister på. Rapporten konkluderer med at den samfunnsøkonomiske verdien av Husleietvistutvalget ligger bl.a. i at utvalget behandler flere husleietvister, og at saksbehandlingen er grundigere og bedre enn i forliksrådet. Meklingstilbudet fra Husleietvistutvalget blir godt mottatt, og utvalget oppnår stor grad av forlik mellom partene.