Sammendrag av "Analyse av kostnader knyttet til distribusjon av radio"

Kulturdepartementet (KUD) har i forbindelse med utarbeidelse av en stortingsmelding om overgang til digital radiokringkasting (DAB) bedt Teleplan om å gjennomføre en analyse av NRKs leiekostnader for distribusjonsnett for to scenarioer for radiokringkasting.

Forsiden til "Analyse av kostnader knyttet til distribusjon av radio"Kulturdepartementet (KUD) har i forbindelse med utarbeidelse av en stortingsmelding om overgang til digital radiokringkasting (DAB) bedt Teleplan om å gjennomføre en analyse av NRKs leiekostnader for distribusjonsnett for to scenarioer for radiokringkasting.

Sammendraget av analysen er tilgjengelig, resten av analysen er konfidensiell.