Høring av forslag om ny bestemmelse i lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64 - unntak fra helsepersonells taushetsplikt (etterkontroll av bestemmelser om strafferettslig utilregnelighet og særreaksjoner)

Departementet sender i samråd med Justis- og politidepartementet med dette på høring et forslag om en ny bestemmelse i lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64. Høringsfristen er 3 uker.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.03.2007