Skipssikkerhetsloven § 24 - Gjennomføring av STCW konvensjonen

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.07.2011