Skipssikkerhetsloven § 24 - Gjennomføring av STCW konvensjonen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.07.2011