Sluttrapport om bærekraftig bypolitikk

Fagrådet for bærekraftig bypolitikk overleverte sin sluttrapport Faglige råd for bærekraftig byutvikling til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 16. desember 2013.

Sluttrapporten kan lastes ned her (.pdf)