Statens petroleumsforsikringsfond

Lov om statens petroleumsforsikringsfond

Petroleumsforsikringsfondets formål er å tjene som en reserve for utbetalinger til dekning av skader og ansvar som rammer staten i egenskap av direkte økonomisk deltager i petroleumsvirksomheten. Fondet skal dekke statens andel av utbetalinger som det etter vanlige forsikringsvilkår for oljevirksomheten er dekning for, som følge av; skade på installasjoner, ansvar for skade påført tredjemann, herunder som følge av forurensning, inklusive kostnader med å bringe en utblåsning under kontroll og ansvar for fjerning av vrak. Fondet består av de midler som bevilges til det over statsbudsjettet. Fondet tilskrives dessuten avkastningen av fondsmidlene fratrukket forvaltningsomkostninger.

Petroleumsforsikringsfondets formål er å tjene som en reserve for utbetalinger til dekning av skader og ansvar som rammer staten i egenskap av direkte økonomisk deltager i petroleumsvirksomheten. Fondet skal dekke statens andel av utbetalinger som det etter vanlige forsikringsvilkår for oljevirksomheten er dekning for, som følge av; skade på installasjoner, ansvar for skade påført tredjemann, herunder som følge av forurensning, inklusive kostnader med å bringe en utblåsning under kontroll og ansvar for fjerning av vrak. Fondet består av de midler som bevilges til det over statsbudsjettet. Fondet tilskrives dessuten avkastningen av fondsmidlene fratrukket forvaltningsomkostninger.

Se loven på lovdata.no