Statnett SF - Søknad om dispensasjon fra konsesjonsvilkårene for bruk av reservegasskraftverket på Nyhamna og NVEs innstilling om søknaden

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.11.2013