Statoil ASA - søknad om konsesjon for nye kabler til Troll A-plattformen - høring av NVEs innstilling

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.05.2011

Vår ref.:

Statoil ASA - søknad om konsesjon for nye kabler til Troll A-plattformen - høring av NVEs innstilling
Olje- og energidepartementet viser til NVEs innstilling av 31. januar 2011 til Statoil ASAs søknad om nye kabelforbindelser fra Troll A-plattformen til Kollsnes eller Mongstad. Departementet har etter oversendelsen fra NVE foretatt den første gjennomgang av sakskomplekset.

Før det fattes endelig vedtak i denne konsesjonssaken etter energiloven skal det nå gjennomføres høring. Etter avsluttet høring skal departementet avholde befaring og møte i Øygarden.

Departementet vil i den forbindelse vurdere om det skal innhentes tilleggsutredninger eller om annet materiale skal utarbeides for at beslutningsgrunnlaget skal ha det innhold som må til før det tas endelig beslutning til konsesjonssøknaden.

Innstillingen kan lastes ned på: www.regjeringen.no/oed

Ved spørsmål eller behov for papirutskrifter kan det tas kontakt med Tollef Taksdal, tollef.taksdal@oed.dep.no / 22246171

Merknader sendes olje- og energidepartementet innen fredag 13. mai.

Departementet tar sikte på å avholde befaring i uke 21 i forbindelse med befaring av BKK Netts søknad om ny 300 kV kraftledning Mongstad – Kollsnes.


Med hilsen

 

Per Håkon Høisveen (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                              Harald Solli
                                                              avdelingsdirektør

 

 


Adresseliste
Fedje kommune;Administrasjonsbygget;5947 FEDJE;
Øygarden kommune;Administrasjonshuset;5336 TJELDSTØ;
Hordaland fylkeskommune;Postboks 7900;5020 BERGEN;
Radøy kommune;Postboks 51;5931 MANGER;
Petroleumstilsynet;Postboks 599;4003 STAVANGER;
Fylkesmannen i Hordaland;Postboks 7310;5020 BERGEN;
Austrheim kommune;Administrasjonsbygget;5943 AUSTRHEIM;
Lindås kommune;Rådhuset;5914 ISDALSTØ;
Havforskningsinstituttet;Postboks 1870 nordnes;5817 BERGEN;
Kystdirektoratet;Postboks 2;6205 Ålesund;
Norges Fiskarlag;Postboks 1233 Sluppen;7462 TRONDHEIM;
Fiskeridirektoratet;Postboks 185 Sentrum;5804 BERGEN;
Norges Miljøvernforbund;Skuteviksbodene 24;5035 BERGEN;
Miljøstiftelsen Bellona;Postboks 2141 Grünerløkka;0505 OSLO;
Norges Naturvernforbund;Grensen 9b;0159 OSLO;
Natur og Ungdom;Postboks 4783 Sofienberg;0506 OSLO;
Fiskeridirektoratet Region Vest;Postboks L;6700 MÅLØY;
Sør-Norges Trålerlag;Flathauggt. 12;5523 HAUGESUND;
Fiskarlaget Vest
Fraktefartøyenes Rederiforening
Fiskebåtredernes forbund;Postboks 67;6001 ÅLESUND;
Norsk Sjøfartsmuseum;Bygdøynesvn. 37;0286 OSLO;
Bergen Sjøfartsmuseum
Sogn og Fjordane Fiskarlag;Fiskernes hus
Postboks 173;6701 MÅLØY;
Kystverket;Postboks 1502;6025 Ålesund;

Kopi:
Miljøverndepartementet
Direktoratet for naturforvaltning
Statnett SF
Riksantikvaren
Fiskeri- og kystdepartementet
BKK Nett AS
Statoil ASA

Til toppen