Statoil ASA - søknad om konsesjon for nye kabler til Troll A-plattformen - høring av NVEs innstilling

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.05.2011