Stortingsgodtgjørelsesloven

Lov 20. desember 2016 nr. 106om godtgjørelse for stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesloven)

Loven har bestemmelser om den godtgjørelse som tilkommer stortingsrepresentanter etter Grunnloven § 65 samt regler om dekning av utgifter mv. Loven gjelder for valgte stortingsrepresentanter og for fast møtende og innkalte vararepresentanter, samt andre der dette er særskilt fastsatt.

Se loven på lovdata.no