Strategi for tilgjengeliggjøring av offentlige data – samferdselssektoren

Formålet med denne strategien er å understøtte økt bruk av åpne offentlige data fra samferdselssektoren.For å oppnå dette må de offentlige dataene fra statlige virksomheteri sektoren i større grad være tilgjengelige og tilrettelagt for viderebruk.

Ill.

Målgruppen for strategien er Samferdselsdepartementets underliggende virksomheter – etater, tilsyn og selskaper. Flere av disse virksomhetene tilrettelegger allerede flere av sine datasett for viderebruk, og strategien tar således utgangspunkt i at vi skal bygge videre på et godt
fundament.

Data har blitt en stadig viktigere ressurs for økonomisk vekst, sysselsetting og samfunnsinnovasjoner. Dataanalyse kan bidra til å optimalisere prosesser, beslutninger, og prognoser om framtidige hendelser. Samtidig kan økt bruk av data bidra til effektivisering, innovasjon og næringsutvikling. Data er ”drivstoffet” i den digitale økonomien og i den stadig mer digitaliserte transportsektoren. Potensialet som ligger i økt bruk av åpne offentlige data fra samferdselssektoren er betydelig. For å hente ut dette potensialet må offentlige data fra samferdselssektoren brukes mer.

Les strategien (pdf)