Strategier og tiltak for utvikling av en lønnsom selnæring

Bedriftskompetanse as har på oppdrag fra Fiskeridepartementet utredet mål, strategier og tiltak for å utvikle lønnsomheten i norsk selnæring. (Mars 2001)

Strategier og tiltak for utvikling av en lønnsom selnæring

Rapporten i word-format

Last ned dokumentet i word-format

Innholdsfortegnelse

Forside

1 SAMMENDRAG

1.1 BAKGRUNN, INNHOLD

1.2 MÅL OG STRATEGIER

1.3 TILTAK

2 Innledning

2.1 Bakgrunn

2.1.1 Oppdraget

2.1.2 Organisering

2.1.3 Tidligere erfaringer / prosjekter

2.2 Forankring og metode

2.3 Mål

3 Situasjonsbeskrivelse

3.1 Innledning

3.1.1 Grønlandssel og Klappmyss

3.1.2 Fangst og fangsteperiode

3.1.3 Utviklingstrekk, statistisk mv

3.2 Kort drøfting av dagens situasjon

3.2.1 SWOT-analyse av selnæringen

4 Mål og strategier

4.1 Næringsmessig målsetting

4.2 Produkt- og markedsområder

4.3 Forslag til hovedstrategi

4.4 Forslag til delstrategier

4.4.1 Delstrategi I: Utvikling av bedrifter / nye forretningsideer

4.4.2 Delstrategi II. Avdekke verdifulle egenskaper ved selen som råstoff

4.4.3 Delstrategi III: Organisering av distribusjon og salg av selprodukter

4.4.4 Delstrategi IV: Kommunikasjons- og mediestrategi

5 Forslag til tiltak

5.1 Innledning

5.2 Forretningsutvikling innenfor de enkelte produktområder

5.2.1 Tiltak 1; Økt utnyttelse av selspekk

5.2.2 Tiltak 2; produkt- og markedsutvikling av selskrotten

5.2.3 Tiltak 3; bedriftsutvikling av selskinnsprodusenter

5.2.4 Tiltak 4; utvikling av selkjøtt til konsumentmarkedet

5.3 Tiltak 5; å avdekke verdifulle egenskaper ved selen som råstoff

5.4 Tiltak 6; organisering av distribusjon og salg av selprodukter

5.5 Tiltak 7; kommunikasjons- og mediatiltak

5.5.1 Allianseutvikling

5.5.2 Informasjonskampanje

6 Andre tiltak og konsekvenser

6.1 Oppgradering av dagens flåte - en nødvendig konsekvens

6.2 Fangstvolum - en utfordring sett i forhold til markedet.

6.3 Potensielle forretningsidéer / innovasjoner.

7 Kritiske suksessfaktorer

8 Avslutning

Vedlegg

1 Vedlegg:

Utført for: Fiskeridepartementet
Utført av: Bedriftskompetanse AS

Bodø/Hammerfest
9. mars 2001