Høring - Tilbakeføring av kolmulekvote til fartøy i ringnotgruppen som mistet denne ved strukturering gjennom enhetskvoteordningen før endring i 2003

Høringsbrev: Tilbakeføring av kolmulekvote til fartøy i ringnotgruppen som mistet denne ved strukturering gjennom enhetskvoteordningen før endring i 2003.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.02.2008

Fiskeridirektoratet
Norges Fiskarlag
Sør-Norges trålerlag

Til toppen