Tildelingsbrev Likestillings- og diskrimineringsnemnda for 2008

 

Her kan du lese tildelingsbrevet til Likestillings- og diskrimineringsnemnda (PDF 43 kb)