Tildelingsbrev til Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene for 2013

Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for underliggende virksomheter.

Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for underliggende virksomheter. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Tildelingsbrev til FUG/FUB for budsjettåret 2013 (PDF, 621 Kb)