Tildelingsbrev til Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) for 2012

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet.

Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for underliggende virksomheter. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Lenke til tildelingsbrevet til NOVA for 2012 (PDF-fil, 153 kB)