Tildelingsbrev til Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) for 2012

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet.

Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for underliggende virksomheter. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Lenke til tildelingsbrevet til NUPI for 2012 (PDF-fil, 403 kB)