Tildelingsbrev til Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) for 2013

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet.

Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for underliggende virksomheter. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.


Lenke til tildelingsbrev til NUPI for 2013 (PDF-fil, 483 kB)

Lenke til brev med tillegg til tildeling for 2013 (PDF-fil, 568 kB)