Transportordningen for funskjonshemmede (TT-ordningen)

Handelshøgskolen i Bødø har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en rapport som gir en statusoversikt over transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen), slik den ble praktisert i fylkene i 2010.

Handelshøgskolen i Bødø har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en rapport som gir en statusoversikt over transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen), slik den ble praktisert i fylkene i 2010.

Les rapporten her