Utkast til reglar om fullmakter og behandlingsprosedyre i rettskrivingssaker

Dei nye reglane regulerer først og fremst arbeids- og ansvarsdelinga mellom departementet og Språkrådet i slike spørsmål. Det er derfor foreslått å innarbeida dei aktuelle reglane i gjeldande vedtekter for Språkrådet.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.10.2012

Kulturdepartementet vedtok nye vedtekter for Språkrådet 5. desember 2012.

Vedtektene hos Lovdata

Dei nye reglane regulerer først og fremst arbeids- og ansvarsdelinga mellom departementet og Språkrådet i slike spørsmål. Det er derfor foreslått å innarbeida dei aktuelle reglane i gjeldande vedtekter for Språkrådet.