Utkast til revidert forskrift til Opplæringsloven, kapittel 14 og kapittel 25

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.06.2002