Utredning av materielle krav ved tiltak på eksisterende bebyggelse

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Multiconsult AS har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet utarbeidet en rapport med gjennomgang av materielle krav ved tiltak på eksisterende bebyggelse. Rapporten er utabeidet i perioden september - desember 2012.

Multiconsult AS har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet utarbeidet en rapport med gjennomgang av materielle krav ved tiltak på eksisterende bebyggelse. Rapporten er utarbeidet i perioden september - desember 2012.

Utredning av materielle krav ved tiltak på eksisterende bebyggelse