Utredning om konsekvenser av markedsfinansiering og privatisering av NRK

Kultur- og kirkedepartementet har innhentet en ekstern utredning utført av dr. polit. Johann Roppen.

I tilknytning til stortingsrepresentant Åslaug Hagas spørsmål til kultur- og kirkeministeren om konsekvensene av reklamefinansiering og privatisering av NRKs virksomhet har Kultur- og kirkedepartementet innhentet en ekstern utredning. Utredningen er utført av dr. polit. Johann Roppen.

Roppen arbeider til daglig ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda.

Rapporten i pdf-format