Valggjennomførings-undersøkelsen 2019 og evaluering av Valgdirektoratets tjenester ved valget 2019

Oslo Economics har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet evaluert Valgdirektoratets tjenester, og utført en spørreundersøkelse av valggjennomføringen i kommuner og fylkeskommuner i forbindelse med lokalvalget i 2019.

Oslo Economics har sett på hvordan Valgdirektoratet har løst oppgavene sine, de har også sett på hvordan samarbeidet mellom Valgdirektoratet og kommunene fungerer.

Oslo Economics har i tillegg gjennomført en spørreundersøkelse for å få informasjon og statistikk om hvordan kommunene gjennomfører valget.

Evaluering av Valgdirektoratets tjenester ved valget 2019 (pdf)

Valggjennomføringsundersøkelsen 2019 (pdf)