Vedlegg 3: Forskrift om prisutjevningsbeløp på kraftfôr og råvarer til kraftfôr