Vedlegg 4: Utkast til endret jordbruksavtalen Kap. 5. Pristilskudd