Veileder: brevstemmegivning

Stortings- og sametingsvalget 2009 - H-06/09

Veilederen beskriver hvordan man går frem for å brevstemme når man forhåndsstemmer utenriks.