Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 911-920 av 47365 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Plantevernmidler - propoksykarbazon, fjernet som substitusjonskandidat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R1177 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1177 av 16. juli 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 med hensyn til fjerning av propoksykarbazon fra listen over stoffer som skal vurderes som kandidater for substitusjon

 • Høring Forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

  15.09.2021 Høring Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i de midlertidige lovene om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, integreringsloven og introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av

  Høringsfrist: 24.09.2021 Status: Under behandling

 • Musikk

  15.09.2021 Artikkel Kulturdepartementet

  Departementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor musikkområdet. Målene for politikken på musikkområdet er å legge til rette for produksjon og formidling av musikk av høy kvalitet, kunstnerisk utvikling og fornyelse og et

 • Om Barentssamarbeidet

  15.09.2021 Artikkel regjeringen.no

  Barentssamarbeidet har siden etableringen i 1993 bidratt til tillitsbygging og konstruktivt samarbeid over grensene i nord om felles muligheter og utfordringer, og er en viktig plattform for samarbeid med Russland på en rekke områder.

 • Nett-tv

  Norges formannskap i Barentsrådet 2019-2021

  15.09.2021 Artikkel regjeringen.no

  Norge overtok formannskapet i Barentsrådet for to år på ministermøtet i Umeå 3. oktober 2019. Hovedprioriteringene for det norske formannskapet er helse, folk-til-folk og kunnskap under hovedoverskriften «En sterk og livskraftig Barentsregion». I

 • Vet - endring sykdomsfri status Kroatia, Portugal, Tyskland, Italia, Danmark og Finland for sykdommene brucellose hos storfe, BTV og IHN

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R1008 Basis rettsaktnr.: 2021/620

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1008 av 21. juni 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/620 når det gjelder sykdomsfri status for Kroatia og en region i Portugal for infeksjoner med Brucella abortus, B.

 • Økologi - Videreføring av unntak for ikke-økologisk protein og livkylling

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R0181 KOM-nr.: KOM(2021)181 Basis rettsaktnr.: 889/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/181 av 15 februar 2021 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske

 • Ny forordning om lister over tredjestater godkjent for innførsel til unionen av animalske produkter

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../... av ... som fastsetter lister over tredjestater eller regioner i disse fra hvilke det til unionen er tillatt å innføre visse dyr og varer beregnet på konsum i tråd med Europaparlaments- og

 • The Safe Schools Declaration

  15.09.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  The Safe Schools Declaration was developed through a process led by Argentina and Norway, with the objective of avoiding military use of schools and strengthen protection of children and education in conflict. The declaration was launched at the

 • Økologi - Nytt regelverk - lister over produkter og substanser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R1165 Basis rettsaktnr.: 834/2007

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1165 av 15. juli 2021 som godkjenner og etablerer lister over visse produkter og substanser til bruk i økologisk produksjon