Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 901-910 av 47459 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Etater og virksomheter under Olje- og energidepartementet

  24.09.2021 Artikkel Olje- og energidepartementet

  Oljedirektoratet (OD) Oljedirektoratet (OD) skal bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en forsvarlig ressursforvaltning med forankring i sikkerhet, beredskap og ytre miljø. OD er departementets

 • LEAF Coalition strengthened ahead of Glasgow climate summit

  23.09.2021 Eget nettsted NICFI

  Illustration by Emergent. The announcement was made Tuesday, September 21 by Emergent, the U.S. non-profit that coordinates LEAF. “This is exactly what the world needs now. A growing number of the world’s largest companies want to contribute to

 • Seminar om Kontaktpunktets klageordning 1. november

  23.09.2021 Eget nettsted Ansvarlig Næringsliv

  Kontaktpunktordningen gir organisasjoner, lokalsamfunn og individer et sted å klage når de mener selskaper har bidratt til skade på mennesker, samfunn og miljø i strid med OECDs retningslinjer. Hva kan man klage på og hvordan leverer man en klage?

 • Økologi - Ny videreføring av unntak på grunn av Covid-19

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Celexnr.: 32021R1325 Basis rettsaktnr.: 2020/977

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1325 av 10. august 2021 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 når det gjelder perioden for midlertidige unntak fra regler om kontroll av økologisk produksjon

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Celexnr.: 32021R1414

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1414 av 27. august 2021 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2021/422 av 9. mars 2021 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer til

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Celexnr.: 32021R1409

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1409 av 27. august 2021 om godkjenning av fytomenadion som tilsetningsstoff i fôr til hester

 • Språk

  23.09.2021 Artikkel Kulturdepartementet

  Hovedmålet er å styrke norsk i bruk på alle samfunnsområder.

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Celexnr.: 32021R1410

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1410 av 27. august 2021 om godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis DSM 28710 som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner, mindre utbredte fjørfearter for verping, fjørfearter for avl og

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Celexnr.: 32021R1424

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1424 av 31. august 2021 om fornyet godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôr til oppfôringskyllinger, og om oppheving av forordning (EU) nr. 998/2010 (

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Celexnr.: 32021R1412

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1412 av 27. august 2021 om godkjenning av jern(III)sitratkelat som tilsetningsstoff i fôrvarer til smågriser og mindre utbredte arter av svin (innehaver av godkjenningen: Akeso Biomedical, Inc. USA,