Etiske retningslinjer for statstjenesten

Revidert juni 2017 og oppdatert oktober 2017

Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten. Målet med disse generelle etiske retningslinjene er at alle statsansatte skal være bevisste på dette.

Les dokumentet

Retningslinjene er også oversatt til engelsk, men ikke oppdatert etter revisjonen i april 2012: