Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 891-900 av 47367 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om samarbeid, utveksling av opplysninger og meldeplikt til ESMA, EBA og EIOPA Tittel

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R1415 Basis rettsaktnr.: 2017/2402

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1415 av 5. mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 om reguleringstekniske standarder om samarbeid, utveksling av opplysninger og meldeplikt mellom kompetente myndigheter og

 • Argentina - reiseinformasjon

  15.09.2021 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Som følge av covid-19-pandemien, har Argentina innført innreiseregler. Per begynnelsen av september 2021 er det kun personer med oppholdstillatelse som får tillatelse til å reise inn. Se mer informasjon under punktet Helse.

 • Høring – Endringer i forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet

  14.09.2021 Høring Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet sender på høring forslag til revidert forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet.

  Høringsfrist: 09.11.2021 Status: På høring

 • Målbruk i offentleg teneste

  14.09.2021 Artikkel Kulturdepartementet

  Sentrale statsorgan rapporterer kvart år om bruken av bokmål og nynorsk, jf. lov om målbruk i offentleg teneste (mållova) av 11. april 1980. Det lovbaserte kravet er at det skal vera minst 25 prosent av kvar målform i rundskriv, kunngjeringar og

 • RBC is not a matter of size

  14.09.2021 Eget nettsted Ansvarlig Næringsliv

  Beer Sten is a family business, established in 1879 by the great-great-grandfather of today’s director Monica Sander. Sander talks about how the enterprise has developed its work on responsible business conduct in an interview in the Norwegian

 • Job creation is key after the pandemic

  14.09.2021 Eget nettsted Ansvarlig Næringsliv

  Nina Mjøberg from LO – the Norwegian confederation of Trade Unions, and Henrik Munthe from NHO, the Norwegian Confederation of Business, talks about the Covid-19 pandemic and consequences for work and employment in an interview in the annual report

 • Skipsgjenvinningsforordningen: endringer i listen over godkjente anlegg (7. versjon)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 14.09.2021
  Celexnr.: 32020D1675 Basis rettsaktnr.: 1257/2013/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1675 av 11. november 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 om opprettelse av den europeiske listen over gjenvinningssanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr

 • Rapport om rettsregler om lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten

  14.09.2021 Rapport Samferdselsdepartementet

  Denne utredningen handler om hvilke lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i luftfarten for besetningsmedlemmer med ulik grad av tilknytning til Norge.

 • Hva er et forretningsministerium?

  14.09.2021 Artikkel regjeringen.no

  Når statsministeren har levert sin avskjedssøknad, ber Kongen regjeringen ivareta de «løpende forretninger» inntil en ny regjering er på plass. I denne perioden kalles sittende regjering for et forretningsministerium.

 • Fredrikstad kommune - innsigelse til reguleringsplan for Offisersporten

  14.09.2021 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplanen for Offisersporten. Departementet legger vekt på at reguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan, og at den er utarbeidet i dialog med byantikvaren for å ivareta hensynet