Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 891-900 av 81233 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Afghanistan - reiseinformasjon

  14.03.2020 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er svært utfordrende. Det skjer hyppige angrep, og det pågår sikkerhetsoperasjoner i størstedelen av Afghanistan.

 • Tyrkia - reiseinformasjon

  14.03.2020 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  For informasjon om koronavirus, se punktet Helse. Risikoen for terrorangrep er til stede, og disse kan være rettet mot vestlige turister. Det sørøstlige Tyrkia preges av uforutsigbarhet og spenninger. Etter at Tyrkia innledet en militær operasjon

 • Land med reiseråd

  14.03.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her er en oversikt over de landene der UD har utstedt reiseråd.

 • Reiseråd for USA og Frankrike

  13.03.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet fraråder reiser til USA og Frankrike som ikke er strengt nødvendige.

 • Dispensasjon til helseforetakene for løyvekrav ifm koronautbruddet

  13.03.2020 Brev Samferdselsdepartementet

  Det gis midlertidig dispensasjon til helseforetakene i forbindelse med koronaviruset. Det betyr at helseforetakene selv kan transportere pasienter som er sårbare for smitte eller allerede er smittet og som ellers ville benyttet drosje eller annen

 • Be om egenmelding for karantene

  13.03.2020 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Alle som sitter i karantene etter utenlandsopphold må be arbeidsgiver om å få bruke egenmelding slik at de slipper å oppsøke fastlege eller legevakt. - Legene må bruke tiden på pasientene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 • Tina Bru møtte olje- og gassnæringen om koronaviruset

  13.03.2020 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tina Bru hadde fredag et videomøte både med representanter for olje- og gassnæringen og en telefonsamtale med forbundsleder Frode Alfheim i Industri og Energi om situasjonen på norsk sokkel og i leverandørbedriftene som følge

 • Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19

  13.03.2020 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på bakgrunn av situasjonen og vedtatte tiltak for å hindre spredning av Covid-19, i dag fastsatt midlertidig forskrift som skal lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner. Som følge

 • Krevende for norske kommuner

  13.03.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Utbruddet av koronaviruset gir mange kommuner økte utgifter. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 250 millioner kroner mer til kommunene i 2020, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

 • Foreslår endringer i permitteringsregelverket

  13.03.2020 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår flere endringer i permitteringsreglene for å begrense negative konsekvenser norske bedrifter møter som følge av korona-viruset.

Til toppen