Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 941-950 av 47365 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norske aktører i Brussel

  14.09.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du en oversikt over norske aktører i Brussel som jobber med EU-systemet; norske organisasjoner, regionkontor, bedrifter og journalister i Brussel. Send oss en e-post dersom listen ikke er à jour.

 • Kva skjer ved eit regjeringsskifte?

  14.09.2021 Artikkel regjeringen.no

  Ei regjering må ha eit parlamentarisk grunnlag på Stortinget. Stortingsfleirtalet har difor avgjerande innverknad både når ei regjering blir skipa, og når ho går av. Skipinga av ei ny regjering tek til når ein sitjande statsminister søkjer avskil og

 • Ansvarlig næringsliv i praksis - mye skjer

  14.09.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her kan du få veiledning om samfunnsansvar i praksis i Norge.

 • Møt våre medarbeidere

  13.09.2021 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Møt ansatte i Helse- og omsorgsdepartementet som forteller om sin arbeidsdag, hvordan de bruker sin utdannelse og hvorfor de trives.

 • Høring - Bankenes tilbud av kontanttjenester

  13.09.2021 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet sender med dette på Høring - Bankenes tilbud av kontanttjenester

  Høringsfrist: 10.12.2021 Status: På høring

 • Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: igangsetting av evaluering for anerkjennelse av Storbritannia

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 13.09.2021
  Basis rettsaktnr.: 2008/106

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning .../... av XXX om igangsetting av evaluering av Storbritannias system for opplæring og sertifisering av sjøfolk med formål om anerkjennelse i samsvar med direktiv 2008/106/EC

 • REACH/XVII/bly i PVC

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 13.09.2021
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) om bly og blyforbindelser brukt som stabilisator i PVC

 • Høring - forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø

  13.09.2021 Høring Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø.

  Høringsfrist: 13.12.2021 Status: På høring

 • Høring - Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold

  13.09.2021 Høring Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold og forslag til forskrift om endring av forskrift 22. juni 2018 nr. 950 om anvendelse av lov om bestemt angitte

  Høringsfrist: 13.12.2021 Status: På høring

 • Høring - endringer i straffeloven og skadeserstatningsloven (skjult personforfølgelse mv.)

  13.09.2021 Høring Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i straffeloven og skadeserstatningsloven. I høringsnotatet foreslås endringer i straffeloven som innebærer at skjult personforfølgelse («snikstalking») gjøres

  Høringsfrist: 13.12.2021 Status: På høring