Endringsforordning for ITS for rapportering under CRR (575/2013)

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/227 av 9. januar 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om tekniske standarder for gjennomføring av institusjoners tilsynsrapportering etter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/227 of 9 January 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er til vurdering på EFTA-siden.

Forordningen innebærer kun en endring og feilretting av ITS for tilsynsmessig rapportering (680/2014)

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant.

Andre opplysninger

Endringene er tatt inn i de norske rapporteringsskjemaene og veiledningene.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 227/2015
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32015R0227

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.02.2015
Frist returnering standardskjema: 15.06.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen