Innføring av regionale tiltak

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

I regioner med høyt smittetrykk og stor belastning på helse- og omsorgstjenesten, og hvor det er behov for samordning av smitteverntiltak, kan regjeringen innføre regionale smitteverntiltak i aktuelle kommuner. Slike regionale tiltak vil bli innført etter råd og anbefalinger fra kommunene, statsforvalter, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

For å slå ned et smitteutbrudd kan det være nødvendig å innføre strengere tiltak for flere kommuner i en region, slik at innsatsen blir koordinert og samordnet.

Det kan være nødvendig med statlig fastsettelse av regionale tiltak i forskrift i følgende situasjoner:

  • I regioner med høyt smittetrykk og stor belastning på helse- og omsorgstjenesten, hvor det vil være behov for samordning som kommunene selv ikke får til innen rimelig tid.
  • Det samme gjelder hvor utviklingen er slik at regionene står i fare for å komme i en slik situasjon.

Ved behov for samordning av tiltak i flere kommuner i en region er det statsforvalter som utarbeider forslag til tiltakspakke overfor aktuelle kommuner, i samråd med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Dersom enkelte kommuner fortsatt ikke ønsker å fastsette lokale tiltak, eller den regionale samordningen av tiltak vil ta for lang tid, oversender Helsedirektoratet sin tilråding til Helse- og omsorgsdepartementet. Slik tilråding vil basere seg på innspill og vurderinger fra berørte kommuner, statsforvalter og Folkehelseinstituttet. Helse- og omsorgsministeren beslutter deretter om regionale tiltak skal fastsettes i forskrift, og avgjør hvilke tiltak det skal være og hvor lenge de skal vare.

Det er per 9. desember 2021 ingen kommuner som har regionale smitteverntiltak.