Praktisering av smitteverntiltak for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet – spørsmål og svar

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00. Det betyr at vi kan leve som normalt. Restriksjoner for arrangementer og sammenkomster oppheves, det blir full gjenåpning for idretten og enmetersregelen avvikles.

Norge gjenåpnes 25. september kl. 1600

Kommunene får selv hovedansvaret for å iverksette tiltak og vedta lokale forskrifter dersom smittesituasjonen tilsier det. Sjekk derfor aktuell kommune dersom du planlegger et arrangement.

Selv om de aller fleste bransjestandarder og smittevernveiledere nå opphører, oppfordres virksomheter og arrangører å opprettholde gode smitteverntiltak, slik at deltakere for eksempel har tilgang til håndsprit.

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen: Koronasituasjonen - regjeringen.no

For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.