Innenlands bruk av koronasertifikat - spørsmål og svar

Her finner du de vanligste spørsmålene og svarene om innenlands bruk av koronasertifikat.

Kommuner med smitteverntiltak kan ta i bruk koronasertifikat for å gi lettelser til fullvaksinerte, de som har gjennomgått infeksjon og de som har testet negativt for covid-19 de siste 48 timene. Man må altså ikke være vaksinert for å bruke sertifikatet.

En ny forskrift vedtatt 19. november vil gjøre dette mulig

Hva er formålet med innføringen av koronasertifikat?

Målet med bruk av koronasertifikat er å kunne holde samfunnet mer åpent. Det vil gjøre det mulig for kommuner med lokale tiltak å åpne opp lokalsamfunnet på enkelte områder. Slik situasjonen er i dag, er det kun mulig å benytte koronasertifikat for å gi lettelser i smitteverntiltak, ikke for å innføre nye begrensninger. Vi jobber også med å se på mer utstrakt bruk av koronasertifikat nasjonalt.

Hvorfor kan ikke de som har fått en dose få gyldig koronasertifikat?

FHI og Helsedirektoratet mener nå at delvaksinerte ikke bør få unntak fra smitteverntiltak, fordi de i mindre grad enn fullvaksinerte er beskyttet mot smitte. Det har regjeringen valgt å følge. De som er delvaksinert kan ta test og ved negativ test få gyldig koronasertifikat. 

Kan koronasertifikat innføres forebyggende i en kommune, for å unngå å innføre strenge tiltak?

Nei, slik det er nå kan det bare brukes for å gi lettelser i smitteverntiltak som allerede er innført i en kommune. Vi jobber med å se på om det bør legges til rette for mer utstrakt bruk av koronasertifikat nasjonalt, som et forebyggende tiltak mot nedstengninger og videre smitteøkning. Vi vil komme tilbake til dette.

Blir det opp til kommunene å bestemme hvor koronasertifikatet kan brukes, eller blir det spesifisert i forskriften hva slags arrangementer og lokaler det kan tas i bruk?

Forskriften gir rammer, og begrenser hvor det er aktuelt å innføre koronasertifikat. Innenfor disse rammene har kommunene valgfrihet, men det grunnleggende er at tiltakene som koronasertifikat gjør unntak fra skal være nødvendige og forholdsmessige. Det begrenser hvor det er aktuelt å innføre koronasertifikat.

Forskriften begrenser bruk av koronasertifikat til følgende sammenhenger:

  • Arrangementer på offentlig sted
  • Serveringssteder
  • Treningssentre og svømmehaller
  • Kino, teater, konsertsteder, museer, fornøyelsesparker og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Kan arbeidsgiver kreve gyldig koronasertifikat på arbeidsplassen?

Nei. Det må tillates i lov og forskrift, og det er det ikke i dag.

Kan uvaksinerte barn komme inn på f.eks restauranter uten kornasertifikat? Må de teste seg?

Ja, barn og unge under 16 år kan komme inn, fordi kravet om koronasertifikat vil ikke gjelde dem. Det blir ikke krav til at de må teste seg.  

Hvem skal ha ansvar for å gjennomføre testing til koronasertifikat?

De kommunene som velger å ta i bruk koronasertifikat, må organisere og tilby gratis testing. Kommunene må vurdere testkapasiteten i sammenheng med at de vurderer bruk av koronasertifikat.