Suspensjon av EØS-midlene til Ungarn

Utbetalinger til Ungarn under EØS-midlene har vært suspendert siden 9. mai 2014. Bakgrunnen er at ungarske myndigheter ikke har overholdt avtalene landet har inngått med Norge om økonomiske bidrag.

Suspensjon av EØS-midlene kommer ikke til å bli opphevet før det er funnet en tilfredsstillende løsning på alle utestående spørsmål. Dette inkluderer at den ungarske regjeringen respekterer avtalen som er inngått med giverne om oppsettet for programmet for det sivile samfunn.

Utenriksdepartementets pressemeldinger om suspensjonen:

Til toppen