Historisk arkiv

Uakseptabel politirazzia mot fondsoperatør av EØS-midler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Ungarske myndigheter viser med politirazziaen 8. september at trakasseringen av det sivile samfunn fortsetter og at de ikke har til hensikt å oppfylle avtaler landet har inngått om forvaltningen av EØS-midler, sier Vidar Helgesen, statsråd for EØS-saker og forholdet til EU.

– Ungarske myndigheter viser med politirazziaen 8. september at trakasseringen av det sivile samfunn fortsetter og at de ikke har til hensikt å oppfylle avtaler landet har inngått om forvaltningen av EØS-midler, sier Vidar Helgesen, statsråd for EØS-saker og forholdet til EU. 

Det var 8. september ungarsk politi gikk til aksjon mot kontorene til organisasjonen Økotars i Budapest. Organisasjonen har i oppdrag å forvalte EØS-midler til frivillige organisasjoner i Ungarn på vegne av Island, Liechtenstein og Norge. Politiet har også aksjonert mot privatboliger til noen av de ansatte. 

Politiet beslagla dokumenter og IT-utstyr. Bakgrunnen er at ungarske myndigheter ikke respekterer det sivile samfunns uavhengighet og har iverksatt en avtalestridig revisjon av den norske støtten til det sivile samfunn. Fondsoperatøren er også anklaget for kriminell virksomhet. 

– Dagens aksjon er helt uakseptabel. Den viser at den ungarske regjeringen har til hensikt å stoppe virksomheten til frivillige organisasjoner som er kritiske til myndighetene. Den viser også at den ungarske regjeringen undergraver felles europeiske verdier om demokrati og godt styresett, sier Helgesen. 

Revisjonen ungarske myndigheter har iverksatt, er ikke i tråd med avtalene Ungarn har underskrevet om forvaltningen av EØS-midlene. Det er tydelig nedfelt i avtalen at det er giverlandene som er ansvarlige for programmet som støtter sivilt samfunn, og for revisjoner. 

Island, Liechtenstein og Norge har allerede planer for å revidere 13 NGO-programmer denne høsten, inkludert fondet i Ungarn. Ungarske myndigheter har blitt invitert til å samarbeide om denne revisjonen. 

Siden i vår har imidlertid presset på operatørene av NGO-programmet i Ungarn tiltatt med krav om å utlevere sensitive opplysninger fordi ungarske myndigheter er misfornøyd med hvilke prosjekter som har fått støtte. 

Programmet støtter tiltak for å styrke demokratiske verdier, minoriteters rettigheter og sårbare grupper. Ungarske myndigheter har blant annet vært kritiske til at antikorrupsjonsnettverket Transparency International, Civil Liberties Union og et nettverk for journalister som driver undersøkende journalistikk, har fått EØS-midler. 

Siden 9. mai har Norge suspendert utbetalingen av EØS-midler til Ungarn. Programmet for det sivile samfunn og et program for klimatilpasning er imidlertid unntatt fra suspensjonen fordi ungarske myndigheter ikke har ansvaret for gjennomføringen av disse programmene. 

– Ungarske myndigheter er godt kjent med hvilke krav vi stiller for eventuelt å oppheve suspensjonen. Det inkluderer at revisjonen og trakasseringen av vår fondsoperatør opphører. Med dagens aksjon viser ungarske myndigheter at de vil fjerne det sivile samfunnets uavhengighet, sier Helgesen. 

I inneværende periode utgjør EØS-midlene til Ungarn 153,3 millioner euro (derav 13,5 millioner euro til NGO-programmet). Av dette beløpet er 129,8 millioner euro frosset.