Bulgaria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Bulgaria har mottatt EØS-midler siden landet ble medlem av EU og EØS i 2007. Med 126,6 millioner euro i EØS-midler for perioden 2009-14 er Bulgaria nå femte største mottaker.

I Bulgaria finansierer Norge blant annet:

  • reformer innen justissektoren, inkludert økt bruk av alternativer til fengselsstraff
  • bekjempelse av grenseoverskridende og organisert kriminalitet, inkludert menneskehandel
  • bekjempelse av vold mot kvinner
  • tiltak for å bedre situasjonen for utsatte grupper i samfunnet, inkludert romfolket
  • grønn næringsutvikling og utvikling av ny miljøteknologi
  • utjevning av helseforskjeller i befolkning og bedre tilgang til helsetjenester

 

Hvem mottar EØS-midler?

Artikkel Sist oppdatert: 12.08.2016

Om lag halvparten av EUs medlemsland mottar støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Støtten omfatter de landene som har svakere økonomier enn gjennomsnittet i EU.