Bulgaria

Bulgaria har mottatt EØS-midler siden landet ble medlem av EU og EØS i 2007. Med 126,6 millioner euro i EØS-midler for perioden 2009-14 er Bulgaria nå femte største mottaker.

I Bulgaria finansierer Norge blant annet:

  • reformer innen justissektoren, inkludert økt bruk av alternativer til fengselsstraff
  • bekjempelse av grenseoverskridende og organisert kriminalitet, inkludert menneskehandel
  • bekjempelse av vold mot kvinner
  • tiltak for å bedre situasjonen for utsatte grupper i samfunnet, inkludert romfolket
  • grønn næringsutvikling og utvikling av ny miljøteknologi
  • utjevning av helseforskjeller i befolkning og bedre tilgang til helsetjenester

 

Hvem mottar EØS-midler?

Artikkel Sist oppdatert: 04.02.2014

For inneværende periode utgjør EØS-midlene omlag 1,8 milliarder euro eller rundt 14 milliarder kroner. Støtten er fordelt på 150 programmer i 16 av EUs mindre velstående land.