Estland

Estland har mottatt EØS-midler fra landet ble med i EU og EØS i 2004. Estland mottar 48,6 millioner euro i EØS-midler for perioden 2009-14. Dette gir landet den høyeste bevilgningen pr. innbygger.

I Estland bidrar EØS-midlene blant annet til:

  • økt bruk og utvikling av ny miljøteknologi
  • bedre helsetilbud, blant annet for barn og personer med psykiske lidelser
  • økt forståelse og dialog med den russiskspråklige minoriteten
  • bærekraftig forvaltning av hav- og ferskvannsressurser

 

Siste saker om Estland:

Hvem mottar EØS-midler?

Artikkel Sist oppdatert: 04.02.2014

For inneværende periode utgjør EØS-midlene omlag 1,8 milliarder euro eller rundt 14 milliarder kroner. Støtten er fordelt på 150 programmer i 16 av EUs mindre velstående land.