Estland

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Estland har mottatt EØS-midler fra landet ble med i EU og EØS i 2004. Estland mottar 48,6 millioner euro i EØS-midler for perioden 2009-14. Dette gir landet den høyeste bevilgningen pr. innbygger.

I Estland bidrar EØS-midlene blant annet til:

  • økt bruk og utvikling av ny miljøteknologi
  • bedre helsetilbud, blant annet for barn og personer med psykiske lidelser
  • økt forståelse og dialog med den russiskspråklige minoriteten
  • bærekraftig forvaltning av hav- og ferskvannsressurser

 

Siste saker om Estland:

Hvem mottar EØS-midler?

Artikkel Sist oppdatert: 12.08.2016

Om lag halvparten av EUs medlemsland mottar støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Støtten omfatter de landene som har svakere økonomier enn gjennomsnittet i EU.