Hellas

EØS-midlene

Hellas har mottatt støtte fra Norge siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. I perioden 2009-14 får Hellas 63,4 millioner euro i EØS-midler.

I Hellas støtter EØS-midlene blant annet:

  • tiltak for å beskytte asylsøkeres rettigheter gjennom å reformere den greske asylforvaltningen
  • forbedringer av kvaliteten på asylmottakene med særlig vekst på mindreårige asylsøkere
  • fattige, hjemløse og utsatte grupper i Aten
  • sivilt samfunn for å gjøre frivillige organisasjoner bedre i stand til å delta i den politiske beslutningsprosessen og øke bevisstheten rundt viktige samfunnsspørsmål

Hvem mottar EØS-midler?

Artikkel Sist oppdatert: 12.08.2016

Om lag halvparten av EUs medlemsland mottar støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Støtten omfatter de landene som har svakere økonomier enn gjennomsnittet i EU.