Polen

Polen har mottatt EØS-midler siden landet ble med i EU og EØS i 2004. I perioden 2009-14 får Polen 578,1 millioner euro i EØS-midler. Det gjør landet til den største mottakeren.

I Polen støtter EØS-midlene blant annet:

  • energieffektivisering for å redusere utslipp av klimagasser i industrien
  • grønn innovasjon og næringsutvikling i samarbeid med norske bedrifter
  • økt forskningssamarbeid mellom Norge og Polen
  • bedre tilgang til helsetjenester og utjevning av helseforskjeller
  • beskyttelse av økosystemer og biologisk mangfold
  • reformer innen justissektoren, blant annet for å øke effektiviteten i domstolene
  • økt dialog og samarbeid mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere